Zámek Jánský Vrch

15. srpna 2015 v 17:51 |  Výlety
Ve čtvrtek 13. srpna 2015 jsem jela s rodiči na výlet na zámek Jánský Vrch až skoro k polským hranicím. Cesta byla dlouhá a úmorná díky vedru, které sužuje naši republiku už pěkně dlouho :-/. Do městečka Javorník jsme přijeli asi po 4 hodinách, protože jsme se ještě stavovali na benzince a v obchodě. V 11:15 začla prohlídka, vybrali jsme si I. a II. okruh.

I. okruh (tzv. reprezentační) vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším památkám patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple, od pozdní gotiky až k baroku. Unikátní jsou také původní 200 let staré záclony a zajímavým obohacením prohlídky je rovněž jedna z největších sbírek dýmek v ČR. Délka trvání cca 40-50 min.

II. okruh představí návštěvníkům hospodářské zázemí zámku, které se na památkových objektech většinou nedochovalo. Patří sem především kuchyně, jídelna pro služebnictvo, byt správce, koupelna, mandlovna, žehlírna aj. Trasa prochází oběma vnitřními nádvořími zámku, kde jsou nejvíce patrny stavební proměny zámku.
Délka trvání cca 20-30 min.

Celkově nás na I. okruh bylo 5 :). Takže jsme se nemuseli nikde tísnit a šlapat si po nohách :D. Na II. okruh už jsme byli jen 3 :D. Zaujaly mě hospodářské místnosti, protože to se na zámcích jen tak nevidí a mohli jsme si potěžkat dobové žehličky. Dvě jsem ani nezvedla, jak byly těžké. Musela to být fakt hrozná práce.

Zámek je krásný a tak trochu bludiště. Samozřejmě jsem si koupila brožurky (rovnou 2) o historii zámku. Po prohlídce jsme si sedli do kavárničky u zámku a dali si ledové kafe a čokoládový dortík. Pak jsme vyrazili na procházku přes anglický park a alej k lesu, kde byla kaple sv. Antonína. Před 4 lety jsem v tom kraji byla se školou a když jsem hledala zámek, narazila jsem na tuto lesní kapli. Bohužel jsem si nějak nepamatovala cestu a tak jsme si udělali trochu delší výšlap přes les. Nakonec jsme kapličku našli :) a mohli jsme se napít i krásně ledové vody z pramene.

Když jsme se vrátili k zámku, zastavili jsme se ještě na jídlo, protože po takové dlouhé procházce člověku vytráví :)

Přikládám fotečky z povedeného výletu:
Něco k historii zámku:

Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem, které najdete v nejsevernějším cípu severomoravského kraje, na bývalém území Slezska. Jeho historie započala snad již v 2. polovině 13. století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm hrad. První písemná zmínka o hradu Javorník pochází z roku 1307 a objekt je v té době majetkem svidnických knížat. Svidničtí hrad odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi (Wroclaw, Breslau).

V průběhu 15 století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale především nešťastným zásahem samotného biskupství, které nechalo pobořit jeho obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba hradu, která započala za biskupa Jana Rotha až na konci 15. století. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena roku 1509 Rothovým následovníkem - biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl také změněn název objektu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. Kamenné reliéfní desky, dokládající tuto etapu stavebního vývoje a jeho přejmenování, se dodnes nacházejí na zámeckých zdech.

K definitivní přestavbě původního hradu na barokní zámek, došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716-1795). Na svém sídle se biskup obklopil mnohými významnými osobnostmi, především z oblasti hudby. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé. komické opery. Hudební tradice zámku i města spojená s touto osobností je dodnes oživována každoročně probíhajícím festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo drobnými koncerty v rámci Zámeckého kulturního léta, které probíhají v koncertním sále během prohlídek zámku.

Po smrti biskupa Schaffgotsche se ujal úřadu biskup Josef Krystian Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein, kterého je potřeba zmínit především kvůli stavebním úpravám probíhajícím již zcela v duchu nového poslání zámku - na počátku 19.století bylo dokončeno letní sídlo. Pozitivní role objektu jako centra vzdělanosti a kultury Jesenicku byla rozvíjena i v dalších létech. V létech 1856 a 1857 se stal zámek svědkem dvou návštěv básníka Josefa von Eichendorffa, představitele německého romantismu. Na jeho počest je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem.

V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění mohlo dojít až po vzájemném majetkovém vyrovnání polské a české katolické církve, tedy v září roku 1984. Nyní je ve správě Národního památkového ústavu, ú.p.s v Kroměříži. Od 1. ledna 2002 je objekt zapsán do seznamu národních kulturních památek.


 

Velikonoce

5. dubna 2015 v 15:56

Krásné prožití velikonočních svátků :)


Nové přírůstky v mé knihovně :)

14. března 2015 v 16:54 |  Historické knihy
Objednala jsem si čtyři knihy na www.megaknihy.cz a příští týden by měly přijít (původně jsem chtěla maximálně dvě, ale nešlo odolat, zejména, když mají takové slevyy) :) Všechny spojuje jedna osobnost anglických dějin - Jane Austen... Už pomalu nevím, kam je budu dávat :D Navíc si vždycky několik knih rozečtu podle toho, na kterou mám zrovna náladu.


Opatství Northanger
Děj: V mondénních anglických lázních Bath bývaly v době Jane Austenové mladé slečny uváděny do společnosti, aby se obrousily a pod dohledem matinek získaly žádoucí partii. Hrdinkou příběhu je Catherine, dcera venkovského faráře, upřímné, bezelstné, radostné stvoření, které se v nezvyklém prostředí vedle vítaných radovánek setká i s nejednou nástrahou. Ačkoliv má hlavu popletenou hrůzostrašnými gotickými romány, tehdejší oblíbenou dívčí četbou, a často vidí i v úkazech zcela běžných romantické drama, nakonec jí bystrý rozum ukáže správnou cestu a s milou Catherine - jak jinak - všechno dopadne šťastně.

Opatství Northanger


Moudrost a vtip Jane Austenové
Děj: Snad o ničem jiném na světě toho nebylo napsáno víc než o lásce, namlouvání a manželství. Mezi všemi spisovateli patří čestné místo Jane Austenové, která dokázala nahlédnout hluboko do lidských povah a svým bystrým postřehem i smyslem pro komiku baví čtenáře už dvě století. Výstižné a často neodolatelně vtipné výroky v této knížce pocházejí z jejích raných prací, zralých románů i soukromých dopisů. Vyvolávají úsměv, pobízejí k zamyšlení a vyvolávají obdiv k hlouboké autorčině moudrosti i k trefnosti její ironie.

Jen málokdo popsal tu věčnou, delikátně složitou síť vztahů mezi majetkem a láskou tak chytře a zábavně jako Jane Austenová…

Moudrost a vtip Jane Austenové


Láska a přátelství a jiné prózy
Děj: Všechny prózy si berou na mušku dobové literární konvence, Jane Austenová je psala pro pobavení rodiny a jejich humor a styl, který již v mnohém naznačuje budoucí směřování autorky, si lze vychutnat i bez zevrubné znalosti literatury 18. století. Lásku a přátelství lze sice označit za novelu v dopisech, ovšem ve skutečnosti jde spíše o vyprávění hlavní hrdinky Laury o radostech a strastech, plynoucích z jejího manželství s mladým šlechticem, přičemž rozdělení na dopisy mělo zřejmě sloužit pro oddělení částí určených pro čtení v rodinném kruhu vždy během jednoho večera. Již v této novele, datované rokem 1790, kdy bylo autorce pouhých čtrnáct let, lze jasně identifikovat její ostrovtip a pohrdání romantismem, které se ještě zvýraznilo v jejích vrcholných dílech. I ostatní prózy ze sbírky jsou satirickými karikaturami dobových romantických i populárních heroických románů.

Láska a přátelství a jiné prózy


Pýcha a přemlouvání
Děj: "První moderní anglická autorka" - "Mladší sestra Shakespearova" - to jsou jen dva z mnoha lichotivých atributů, jimiž obdivovatelé vzdávají hold autorce, která už víc jak dvě století poutá neutuchající lásku vděčných čtenářů. Austenová žila v době, kdy v literatuře vládl romantismus, bouřlivé city, temné tragično, přemíra sentimentu, jí však bylo dáno hravé, ironicky laděné, komické vidění okolního světa, smysl pro mravní hodnoty, schopnost vidět lidem až na dno duše, a k tomu suverénní vypravěčský talent. "Píšu o lásce a penězích, o čem jiném lze taky vůbec psát?" podotkla kdysi. A láska ve svých proměnlivých podobách, věrná i zrazující, ztracená i znovunalezená, sebestředná i obětavá, provází jemnou Annu, popelku v rodině pošetilého, ješitného baroneta, a nejedné zkoušce je její citlivá duše vystavena, než ona i všichni kolem ní dohrají svou lidskou komedii. Román, který jsme nazvali "Pýcha a přemlouvání" vyšel posmrtně v roce 1818 pod názvem "Persuasion."

Pýcha a přemlouvání


 


Northangerské opatství

24. února 2015 v 22:47 |  Historické filmy
Northangerské opatství (romantické drama) je velice hezký film (knihu jsem bohužel ještě nečetla), na který se můžete dívat znovu a znovu a stále bude kouzelný, stejně jako např. Pýcha a předsudek, Rozum a cit... tedy alespoň já to tak mám :)

Stručný děj: Adaptace románu Jane Austenové vypráví příběh dívky Catherine Morlandové (Felicity Jones) s bujnou fantazií a zálibou v romantických a hororových knihách, která žije se svou početnou rodinou na poklidném a trochu nudném anglickém venkově. Zlom v jejím životě nastane, když ji rodinní přátelé vyzvou, aby je jako jejich společnice doprovázela do města Bath. Zde je Catherine uvedena poprvé do společnosti a setkává se se sympatickým Henrym Tilneym (JJ Feild) a jeho sestrou Eleanor, jejichž otec ji pozve na rodinné sídlo, opatství Northanger. Strašidelné a pochmurné sídlo opředené, jak se Catherine domnívá, hroznými tajemstvími, způsobí, že její představivost začne pracovat na plné obrátky a způsobí jí nemalé potíže - ale jiného druhu, než se domnívala...#janeausten #novel #book #reading

A fashion look from June 2010 featuring East of India, laura ashley home decor and farmhouse home decor. Browse and shop related looks.


A fashion look from February 2012 featuring lace shirt, cardis and brown jeans. Browse and shop related looks.

A fashion look from October 2010 featuring mini dress, ballet flats and vintage home decor. Browse and shop related looks.

An art collage from October 2010

An art collage from November 2010

A fashion look from July 2010 featuring empire waist gown, high heel platform pumps and evening purse. Browse and shop related looks.

I INVITE YOU TO JOIN OUR NEW GROUP IN

Enter my current contest, http://www.polyvore.com/catherine_morland/set?id=17233764.

An art collage from July 2011

#JaneAusten #northanger_abbey

A fashion look from August 2011 featuring disco costume, fabric flowers and green picture frames. Browse and shop related looks.

Přáníčko :)

24. prosince 2013 v 13:30 |  Vánoční přání :)
Všem vám přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce :)


zdroj: http://dinarauk.wordpress.com/page/3/

Zbožňované Ratibořice :)

8. října 2013 v 0:42 |  Výlety

V srpnu jsem se konečně podívala do Ratibořic. Vydali jsme se tam s mamkou a bráchou vlakem. Cesta byla přijemná a rychle utíkala. Dokonce jsme si i sedli :D, což bývá o prázdninách docela problém (a vlastně nejen o prázdninách). Vystoupili jsme v České Skalici a poté šli pěšky asi 2-3 km směr Ratibořice, cestou jsme si prohlédli malý hřbitůvek, kde jsou pohřbeni vojáci z období prusko-rakouské války (1866) a vstup byl na vlastní nebezpečí kvůli padajícím větvím. To bych nebyla já, abych se tam nešla podívat :). Ráda totiž navštěvuji staré hřbitovy a šlechtické hrobky. Někomu to může připadat jako trochu morbidní záliba, ale když mě to zajímá. No, ale to jsem malinko odbočila. Poté jsme došli do Zlíče, kde jsme narazili na sochu Boženy Němcové. Za chvíli už byl vidět nádherný zámeček, tedy hlavní cíl naší cesty. Nešli jsme po hlavní cestě, ale trochu si protáhli trasu odbočením doprava, což vůbec nevadilo, protože se odtamtud daly pořídit krásné fotky zámku a navíc nám vyšlo počasí, tak proč se neprojít, že ano? :) Když jsme přišli na místo, zakoupili jsme si vstupenky a já si zaplatila i fotografování v interiérech zámku. Chvíli jsme čekali venku, než začne prohlídka, která trvá necelou hodinku. Bylo to úžasné, přesně jak jsem čekala :). Sice vybavení není úplně původní, ale tak nějak to mohlo v té době vypadat. Moc se mi líbily např. empírové hodiny. Po prohlídce jsem si nakoupila pohledy a hlavně brožurky. Určitě bych se sem někdy chtěla znovu podívat. Je to místo, které musí být nádherné v každou roční dobu. Od zámku jsme zamířili směrem do Babiččina údolí a po cestě se ještě stavili v jedné útulné kavárničce v Zahradním domě na výborný dortík a kávičku. S mamkou jsme si daly dort s belgickou čokoládou (doporučuji!) a brácha malinový. Po příjemné pauze jsme pokračovali v cestě kolem sousoší Babičky s vnoučaty ke Starému bělidlu a Viktorčinu splavu a poté jsme se zastavili v Rudrově mlýně a vodním mandlu. Škoda jen, že jsme nedošli k Rýzmburskému altánu, ale byli jsme za ten den nachození až až. Je třeba, nechat si něco i na příště. Při cestě zpátky jsme se ještě chvíli zastavili u zámku a poté jsme si to namířili k Loveckému a čajovému pavilonu. Ten sice není přístupný, myslím, že v něm sídlí lesní správa, ale i zvenku je krásný. Tímto se loučím s Ratibořicemi a snad někdy v budoucnu nashledanou! :) Už nás čekala jen zastávka na pozdní oběd v České Skalici a pak hurá na vlak. A samozřejmě ještě později přidám fotečky...U sochy Boženy Němcové ve Zlíči


Lovecký a čajový pavilon

Staré bělidlo

Sousoší babičky s vnoučatyBathildis Amalgunde


Vynikající dort s belgickou čokoládou :-*

Sbohem krásný zámečku....nebo spíš nashledanou někdy příště :)

Styl podle filmu Vášeň a cit :)

17. září 2013 v 17:47 |  Historické filmy
Nedávno jsem se znovu podívala na film Vášeň a cit. I když jsem ho už kdysi párkrát viděla, tak nikdy mě tak neokouzlil jako teď (hlavně Tom Lefroy, ale pssst :D ). Opravdu ten film zbožňuji a jednu oblíbenou fotku mám všude možně, například jako tapetu v mobilu, úvodní fotku na fb a doma vystavenou za sklem mezi knihami. Dokonce jsem si objednala životopisnou knížku o Jane Austenové (1.) a knížku, kde jsou rozebírána její díla (2.). Už se na ně moc těším :) Určitě si je vezmu do vlaku, až budu jezdit do školy, ať mi cesta příjemně utíká...1.

2.Zde je má nejoblíbenější fotka :)...a nej skladba ze scény v lese, která mi pořád hraje v hlavě :)


An art collage from October 2011

A fashion look from January 2011 featuring Priestley's Vintage gowns and Mimi Loves Jimi boots. Browse and shop related looks.

A fashion look from August 2013 featuring Tory Burch tote bags. Browse and shop related looks.


A fashion look from August 2009 featuring Christian Dior dresses, John Lewis cardigans and Chloé flats. Browse and shop related looks.

A fashion look from July 2011 featuring Dolce & Gabbana tops, Gucci coats and Sandro mini skirts. Browse and shop related looks.


A fashion look from August 2010 featuring Zadig & Voltaire, Sandro pants and H by Hudson ankle booties. Browse and shop related looks.


A fashion look from June 2012 featuring Alexander McQueen gowns, Funtasma ankle booties and Privileged necklaces. Browse and shop related looks.

A fashion look from December 2010 featuring RED Valentino dresses, The Row and House of Harlow 1960 pumps. Browse and shop related looks.

An art collage from March 2011

An art collage from May 2012

An art collage from September 2009

A fashion look from August 2012 featuring LUCY IN DISGUISE gowns, Moschino Cheap & Chic shoes and Banana Republic shoulder bags. Browse and shop related looks.

A fashion look from June 2011 featuring Anna Molinari dresses. Browse and shop related looks.

A fashion look from August 2012 featuring Gloverall coats and Steve Madden ankle booties. Browse and shop related looks.
Malá podzimní inspirace :)

A fashion look from August 2012 featuring Arden B. ankle booties and MuuBaa shoulder bags. Browse and shop related looks.

A fashion look from August 2012 featuring Jimmy Choo sandals and Matthew Williamson clutches. Browse and shop related looks.

An art collage from July 2010


A fashion look from August 2010 featuring Avalaya brooches, Tory Burch bracelets and LARA shapewear. Browse and shop related looks.

An art collage from December 2009


An art collage from May 2012

Vzpomínka na film Pearl Harbor

2. září 2013 v 18:33 |  Historické filmy
V sobotu dávali v televizi Pearl Harbor. Tento film jsem před pár lety zbožňovala, a proto jsem se na něj znovu podívala (asi po stopadesáté :D). Vydržela jsem to až do konce, i když tam bylo plno reklam, což je otravné a naruší to děj. Vždycky jsem u konce brečela, ale tenotkrát ne, přece jen už to znám zpaměti :D Nebudu psát o čem film je, protože ho jistě všichni znáte :)


Pearl Harbor - Best Movies 2001
Rafe, Evelyne a Danny :)
PS: Zjistila jsem, že ve čtvrtek začne ČT2 vysílat Panství Downton III. řadu..jupíííí, já se taaak těšíím :) ten seriál je prostě kouzelný :)
Milé věcičky, které potěší :)

1. září 2013 v 16:55 |  Moje oblíbené věci
Konečně jsem navštívila Ratibořice a přivezla si odtamtud brožurky (sbírám je) a ještě další půvabné maličkosti pro potěchu. O výletu napíšu článek příště. A také jsem propadla kouzlu Fler.cz a objednala si plno krásných věcí, protože jsem jim prostě neodolala :)Zámecká sada z Ratibořic :)

Romantická taštička (Fler.cz)

Nádherný límeček (Fler.cz)

Věneček s růžemi (Fler.cz)

Šátek s růžičkami (Fler.cz)

Kamejka (Fler.cz)

Andílka a srdíčko na zavěšení jsem dostala k svátku od rodiny :)Můj oblíbený film - Pokání

20. srpna 2013 v 22:15 |  Historické filmy
V dnešním deštivém počasí je nejlepší zachumlat se do deky, dát si něco dobrého na zub a pustit si nějaký pěkný film...Zde vám představuji jeden z mých nej :)

Za poslední roky patří Pokání k mým nejoblíbenějším filmům. Prostě mě nadchlo prostředí, kde se děj odehrává (předválečná Anglie). Zamilovala jsem se do domu, který je v první části filmu, a kde žijí hlavní představitelé a také zbožňuji styl Cecilie. Film je natočen v roce 2007 podle knižní předlohy Iana McEwana.

Děj filmu: Příliš bujná fantazie dvanáctileté "budoucí spisovatelky" Briony Tallisové odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka Robbieho Turnera (James McAvoy) ze znásilnění nezletilé sestřenice Loly. Nadaný chlapec, který původně mířil na lékařskou fakultu, končí ve vězení. Toto obvinění ale ničí život i její sestře Cecilii (Keira Knightley), která Robbieho bezhlavě milovala. Když si záhy už o něco starší Briony (Romola Garai) uvědomí, co napáchala, je už pozdě. Cecilia zavrhla celou rodinu v čele s ní a odstěhovala se do Londýna, kde se živí jako zdravotní sestra. Robbie výměnou za zkrácení trestu narukoval do armády a ve Francii se snaží zastavit postupující Němce. Briony na cestě za vykoupením nastoupí do ošetřovatelského kurzu a díky utrpení, které kolem sebe dennodenně vidí, konečně dospívá. S tím souvisí i rozhodnutí postavit se svým dvěma obětem tváří v tvář a respektovat jakýkoli trest. Možná se tím očistí, možná to ale na vykoupení nebude stačit. Možná to ani nestihne, protože Londýn se připravuje na masivní bombardování. Možná všechny tři čeká úplně jiný konec.


CeciliaBriony

Robbie

BrionyDům Tallisových
Zdroje: www.csfd.cz, www.violetjovovich.blogspot.com, www.tumblr.com, www.forum.santabanta.com, www.ew.com, www.flickr.com, www.verdoux.wordpress.com, www.smscs.com, www.thecia.com.au, www.scene-stealers.com, www.thievesbytuessday.wordpress.com, www.metacafe.com, www.magicwands.tumblr.com, www.rophydoes.com, www.imtheitgirl.com, www.idreamlo-tech.blogspot.com, www.stylevoyeur.com,

Kam dál