Srpen 2007

Knihy od nakladatelství Domino

12. srpna 2007 v 23:03 Historické knihy

Madame du Barry

Autor: Jacques de Saint-Victor
Cena: 229,- Kč
Pevná vazba s přebalem
304 stran, barevná obrazová příloha
ISBN: 80-7303-237-6
Madame du Barry se stala titulární metresou francouzského krále Ludvíka XV. po smrti proslulé markýzy de Pompadour. Pocházela sice z lidových vrstev, avšak nevšední krása dopomohla prostinké Jeanne Bécuové k tomu, aby se z pouliční prodavačky a poté obyčejné lehké dívky stala luxusní prostitutkou a poté milenkou samotného krále.
Radikální zlom v jejím životě nastal po seznámení s hrabětem Jeanem du Barry, který ji provdal za svého mladšího bratra a poté ji představil u dvora. Ludvík XV. se do půvabné Jeanne zamiloval na první pohled a až do své smrti jí poskytoval ve Versailles výsadní postavení. Ze zámku byla vykázána na přímý rozkaz nové královny Marie Antoinetty, která ji považovala za "zosobnění skandálu". Do vypuknutí Revoluce vedla madame du Barry klidný a nezávislý život, ale v roce 1793 byla na udání několika osob zatčena a brzy nato sťata gilotinou.
Osudy madame du Barry byly popsány už mnohokrát, ale některé úseky jejího života zůstaly nezmapovány, především období před příchodem na královský dvůr, kdy se jako prostitutka pohybovala v těch nejvznešenějších kruzích. Saint-Victor se snaží tuto mezeru zaplnit a líčí Jeannin život od jejího nejútlejšího dětství, přes léta strávená ve společnosti nejvýše postavených osobností té doby až do děsivé smrti na náměstí Concorde.
adame du Barry se stala titulární metresou francouzského krále Ludvíka XV. po smrti proslulé markýzy de Pompadour. Pocházela sice z lidových vrstev, avšak nevšední krása dopomohla prostinké Jeanne Bécuové k tomu, aby se z pouliční prodavačky a poté obyčejné lehké dívky stala luxusní prostitutkou a poté milenkou samotného krále.
Radikální zlom v jejím životě nastal po seznámení s hrabětem Jeanem du Barry, který ji provdal za svého mladšího bratra a poté ji představil u dvora. Ludvík XV. se do půvabné Jeanne zamiloval na první pohled a až do své smrti jí poskytoval ve Versailles výsadní postavení. Ze zámku byla vykázána na přímý rozkaz nové královny Marie Antoinetty, která ji považovala za "zosobnění skandálu". Do vypuknutí Revoluce vedla madame du Barry klidný a nezávislý život, ale v roce 1793 byla na udání několika osob zatčena a brzy nato sťata gilotinou.
Osudy madame du Barry byly popsány už mnohokrát, ale některé úseky jejího života zůstaly nezmapovány, především období před příchodem na královský dvůr, kdy se jako prostitutka pohybovala v těch nejvznešenějších kruzích. Saint-Victor se snaží tuto mezeru zaplnit a líčí Jeannin život od jejího nejútlejšího dětství, přes léta strávená ve společnosti nejvýše postavených osobností té doby až do děsivé smrti na náměstí Concorde.

Tajný deník Marie Antoinetty

Autor: Carolly Erickson
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem
288 stran
ISBN: 80-7303-302-X
Představme si, že při odchodu do popravčí káry zanechala Marie Antoinetta ve své vězeňské cele deník, v němž vypráví příběh svého života: naivní dívenka přichází na velkolepý francouzský dvůr, aby se provdala za těžkopádného dauphina. Nespokojenost z manželského svazku vyvažuje extravagancemi, nad nimiž žasne i dekadentní pařížská šlechta. Byla ale Marie Antoinetta skutečně jen symbolem zhýralosti?
Carolly Erickson se pokusila nahlédnout na život neblaze proslulé královny z opačného úhlu, ve fiktivním Antoinettině deníku. Na jeho stránkách se objevuje milostná aféra se švédským diplomatem hrabětem Fersenem, jenž pro královninu záchranu riskoval život, společně s královskou rodinou prožíváme hrůzu krvavé noci, kdy do paláce vtrhla vraždící lůza, nechybí ani zmařený pokus o útěk z Francie, zatčení a pochmurné měsíce drsného vězení, královnino zoufalství z manželovy popravy, hrozná chvíle, kdy jí věznitelé vyrvali z náručí syna, jehož pak už nikdy neviděla...
Autorce se podařilo skvěle vystihnout královninu povahu, její tužby, naděje, obavy, utrpení. Se zatajeným dechem sledujeme, jak se odvíjí pozoruhodný, událostmi nabitý osud Marie Antoinetty od dospívání, kdy si za trest začala psát deník, až po poslední dny života, kdy v cele očekávala den, kdy na její krk dopadne ostří gilotiny. Další knihy této autorky najdete v nabídce vydaných titulů.

Marie Antoinetta

Autor: Antonia Fraser
Cena: 349,- Kč
Pevná vazba s přebalem, obrazová příloha
560 stran + 48 stran obr. přílohy
ISBN: 80-7303-166-3
Sleva 20% do vyprodání zásob
Královna Marie Antoinetta patří mezi nejrozporuplnější osobnosti francouzských dějin: pro jedny je symbolem předrevoluční dekadence, pro druhé nešťastnou ženou, která skončila svůj život na popravišti. Renomovaná britská historička Antonia Fraser se snaží postihnout Marii Antoinettu objektivně, vyhnout se zaběhnutým klišé, nepodloženým mýtům a spekulacím, a hojně přitom čerpá z dosud nepublikovaných archivních materiálů.
Na stranách této knihy sledujeme osudy Marie Antoinetty od jejích dětských let na rakouském dvoře, kde se záhy stala pouhou loutkou v rukou své ambiciózní matky, císařovny Marie Terezie. Když byla ve čtrnácti letech provdána za neohrabaného následníka francouzského trůnu, musela čelit četným nástrahám a intrikám, o které nebylo ve Versailles nouze. Možná právě proto se z naivní dívenky stala nezodpovědná královna, jejíž rozmařilost ve spojení s královou neschopností se staly jedním ze spouštěcích mechanismů revoluce. Následné tragické události ji umožnily zmoudřet a prozřít, ale nakonec ji přivedly až pod nůž gilotiny.

Madame de Pompadour

Autor: Margaret Crosland
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem, obrazová příloha
200 + 8 stran obr. příloha
ISBN: 80-7303-148-5
Životní příběh madame de Pompadour není v žádném případě pouhá romance o ženě, jíž bylo předpovězeno stát se titulární metresou francouzského krále a které se tuto věštbu podařilo naplnit. Právem je považována za jednu z nejpůvabnějších a nejinteligentnějších královských milenek všech dob, která udávala tón doby v umění, dvorských mravech a módě. Už za svého života ale musela čelit také kritikům, jimž se příčil zejména fakt, jak obrovský politický vliv má na krále Ludvíka XV.
V podání britské historičky Margaret Crosland je madame de Pompadour zejména silnou osobností, která díky své pronikavé inteligenci dokázala vstoupit do francouzských dějin nikoli jako jedna z dlouhé řady královských metres, ale jako žena, jež byla panovníkovi nejen milenkou, ale též výtečnou společnicí a respektovanou rádkyní.
Krev, sláva a láska
Autor: Juliette Benzoni
Cena: 249,- Kč
Pevná vazba s přebalem
450 stran
ISBN: 80-7303-087-X
Slavná francouzská spisovatelka napsala další velkolepou historickou fresku, v jejímž popředí tentokrát nestojí krásné ženy, ale jejich manželé - hodní, krutí, podivíni, paroháči i vrahové. Byli to muži nejrůznějších povah a charakterů, jejichž rozdílné jednání mělo jediný cíl - udržet své ženy takříkajíc "na uzdě". Setkáváme se zde například s proslulým vévodou de Praslin, básníkem Alexandrem Sergejevičem Puškinem, který jako třicetiletý zemřel v souboji, legendárním d´Artagnanem, jenž měl tu smůlu, že se oženil s neuvěřitelně bigotní ženou, s anglickým králem Jiřím IV., Karlem Velikým, rakousko-uherským arcivévodou Františkem Ferdinandem… a s řadou dalších mužů, kteří se nesmazatelně zapsali do evropských dějin.
Kniha Juliette Benzoni je jako vždy čtivým, populárně naučným dílem, psaným živým jazykem. Autorka tradičně dbá na historickou správnost, ale nezabíhá do dlouhých a únavných dějepisných výkladů. Důkazem přitažlivosti jejího díla je i skutečnost, že bylo přeloženo do řady jazyků.

Císařské tragédie

Autor: Juliette Benzoni
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem
208 stran
ISBN: 80-7303-200-7
Když Fridrich von Schiller napsal, že pro třpyt perel blyštících se na koruně není vidět slzy, které se pod ní skrývají, netušil, v kolika případech mu dá Osud za pravdu. S jeho výrokem souzní i Juliette Benzoni, která se v této knize zaměřila na pohnuté osudy členů evropských císařských dynastií. Autorka si všímá především tragických osudů korunovaných žen, ať už je to okouzlující císařovna Alžběta - Sissi, poslední carevna Alexandra Fjodorovna, anglická královna Viktorie, zešílevší mexická císařovna Charlotta a celá řada dalších.
Opomenuti však nezůstávají ani muži. V roli tragických hrdinů zde vystupuje kupříkladu Napoleon I., loučící se s Francií před odjezdem na Svatou Helenu, nešťastný mexický císař Maxmilián, jehož životní pouť skončila v rukou tamních povstalců, německý císař Vilém I. či ruský car Mikuláš, který byl s celou rodinou popraven v Jekatěrinburgu.
Kniha Císařské tragédie je dalším důkazem autorčina vypravěčského umění a historických znalostí, i jejího soucitu s osobnostmi, které přes své privilegované postavení neprožily příliš mnoho šťastných chvil.

Císařovna Josefína

Autor: Carolly Erickson
Cena: 229,- Kč
Pevná vazba s přebalem
380 stran, obrazová příloha
ISBN: 80-7303-004-7
Sleva 50% do vyprodání zásob
Josefína Tascherová de la Pagerie patří k ženám, jejichž postavení a společenská prestiž odjakživa vzbuzovaly obdiv a závist. Narodila se v nepříliš zámožné rodině na ostrově Martinik a později odjela do Francie, aby se tam provdala za bohatého muže. Její první manželství se nevydařilo a Josefína se musela v nelehké době Francouzské revoluce probíjet životem sama se dvěma dětmi. Několikrát se ocitla v bezprostředním ohrožení života a musela používat všech prostředků, zejména pak svého ženského půvabu, aby neskončila pod gilotinou.
Když se do ní zamiloval mladý korsický důstojník Nabuleone Bonaparte, zdálo se, že má vyhráno. V roce 1804 byla korunována na francouzskou císařovnu a celá Evropa k ní vzhlížela s úctou. Při bližším pohledu na Josefínu je však zřejmé, že nebyla se svým údělem spokojená. Frustraci si kompenzovala zlostnými výlevy, které jejím poddaným přivodily nejednu hořkou chvilku. Císařské manželství provázely chvíle naprostého štěstí, ale i zoufalého zklamání a nenávisti na obou stranách. Napoleon se s ní bál rozvést, ale nakonec se k tomu po mnoha letech odhodlal. Stárnoucí Josefína znovu plnou vahou pocítila krutost osudu, který si s ní celý život pohrával jako s loďkou na moři kolem útesů domovského Martiniku.

Ludvík XIV. a jeho osudové ženy

Autor: Antonia Fraser
Cena: 249,- Kč
Pevná vazba s přebalem
cca 400 stran
ISBN: 978-80-7303-366-8
POZOR! Vyjde až 22. 10. 2007
"Zastávám přesvědčení, že historická pojednání o tomto královském dvoře, kteráž sepsána budou po naší smrti, předejdou v zábavnosti leckterý román. Jímá mne též obava, že příští pokolení nebudou těmto zprávám ochotna uvěřiti a pokládati je budou za smyšlené skazky určené výlučně pro kratochvíli ctěného čtenářstva." To jsou slova z dopisu Ludvíka XIV., z nichž je patrné vědomí výjimečnosti vlastní osoby i doby a prostředí, jež vytvořil.
Věhlasná britská spisovatelka a historička Antonia Fraser i tentokrát napsala životopisnou knihu, které odborná erudice neubírá na čtivosti. V jejím vyprávění ožívá Ludvíkův dvůr v letech 1643 a 1715 ve vší své velkoleposti: velkolepost a umělecké skvosty se snoubí s všudypřítomnými intrikami, nepochopitelně složité dvorské rituály ústí v absurdity, honosnost jde ruku v ruce s osobními tragédiemi...
A ve středu všeho dění je král Slunce, jehož život zásadně ovlivnilo několik fascinujících žen. Kromě těch nejznámějších - titulárních metres Louise de La Valliére a Athénais de Montespan - nás autorka seznamuje i s puritánskou madame de Maintenon, která se s největší pravděpodobností stala jeho druhou manželkou (poprvé se Ludvík oženil ze státních důvodů s prostoduchou španělskou infantkou). V Ludvíkově životě pochopitelně sehrály významnou roli i ženy, které nepatřily k osudovým láskám tohoto proslulého milovníka. Mezi ně patří především jeho matka Anna Rakouská, jíž si Ludvík nesmírně vážil, obě švagrové, rozmarné nemanželské dcery a konečně velká láska jeho stáří Adelaida Savojská, jejíž předčasná smrt ho hluboce zarmoutila.

Italská mozaika

Autor: Juliette Benzoni
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem
240 stran
ISBN: 80-7303-288-0
Renesanční Itálie... V zemi, která tehdy ještě neměla své dnešní jméno, se z prachu a krve rodila umělecká díla Botticelliho, da Vinciho, Michelangela či Tiziana. Vedle umění je ale tato epocha italských dějin poznamenána i téměř neuvěřitelnými osudy příslušníků vládnoucích rodů, někdy velkorysých a šlechetných, většinou však krutých, často připomínajících démony z bájných příběhů.
Francouzská spisovatelka Juliette Benzoni zachycuje v jednotlivých kapitolách osudy rodu Borgiů, Medicejských, Este, Sforzů a několika dalších. Autorka nás zavádí do honosných paláců, za jejichž zdmi se mísila láska a vášeň se zlobou, nenávistí a zradou. Na stranách knihy defilují vzdělanci a mecenáši umění, ale také lidé krutí, zhýralí a nemilosrdní, bez sebemenší úcty k lidskému životu. Zvláštní pozornost věnovala autorka vznešeným dámám, jako byla Lukrécie Borgia, a snažila se nalézt odpověď na otázku, byla-li Lukrécie skutečně stvůrou, jak se o ní všeobecně soudí, anebo nedobrovolnou obětí svého otce, papeže Alexandra VI.
Ani tentokráte nezůstala Juliette Benzoni nic dlužna své pověsti výtečné vypravěčky. V jejím podání nejsou nejvýznamnější osobnosti renesanční Itálie pouhými historickými figurami, jimž výjimečná epocha propůjčila nesmrtelnost. Díky autorčině zaujetí a erudici můžeme jednotlivé postavy lépe poznat, obdivovat, odsoudit - anebo se je snažit pochopit...

Kateřina Medicejská

Autor: Jean - Francois Solnon
Cena: 249,- Kč
Pevná vazba s přebalem
408 stran + 8 stran obraz. příloha
ISBN: 978-80-7303-317-0
Kateřina Medicejská má v obecném povědomí velmi špatnou pověst. Jsou jí přičítány lstivost, přetvářka a machiavellistické praktiky. Na vrchol moci se podle mnohých nevypracovala pílí a umem, nýbrž dýkou a jedem.
Jean-François Solnon se na stránkách této biografie snaží vyvrátit přežívající mýty a předkládá čtenářům živoucí portrét odvážné ženy, která se nenechala zničit tvrdými životními zkouškami, jimž byla vystavena. Jako milující manželka se musela dělit o svého královského chotě s jeho milenkou, krásnou Dianou z Poitiers. Byla starostlivou matkou, a proto ji krutě zasáhla smrt tří z jejích dětí.
Milovala moc, o tom není sporu, a po třicet let všemi prostředky usilovala o to, aby byla zachována jednota Francie a znovu nastolen mír mezi znesvářenými náboženskými směry. Zcela v duchu hesla "účel světí prostředky" postupovala pragmaticky a neváhala přijmout jakékoliv řešení, bylo-li vhodné pro urovnání situace. Autor poukazuje na skutečnost, že ve století netolerance, fanatismu, komplotů, válek a vyčerpané státní pokladny mnohdy neměla Kateřina možnost řešit konflikty smírně, a naopak vyzvedává královnino sebeovládání a vyjednávačský talent. V jeho podání poznáváme Kateřinu Medicejskou jako ženu plnou života, která patří k nejvýznamnějším osobnostem evropských dějin.


Životopis Madame du Barry

12. srpna 2007 v 22:24 Madame du Barry

Madame du Barry

Madame du Barry (19. srpna 1743 - 8. prosince 1793) byla milenka francouzského králeLudvíka XV..
Narodila se jako Marie-Jeanne Bécu v lotrinském Vaucouleursu
v chudé rodině. Brzy si začala přilepšovat četnými vztahy s bohatými muži. Roku 1769 se stala oficiální milenkou Ludvíka XV. Vycházela velmi špatně s manželkou následníka trůnu Marií Antoinettou, mezi oběma ženami panovalo zjevné nepřátelství. Po smrti Ludvíka XV. v roce 1774opustila dvůr. Její špatná pověst mezi lidem a její cesty do Anglie
na počátku francouzské revolucejí však vynesly nežádanou pozornost. Byla odsouzena Revolučním tribunálema gilotinována. Následovala tak svou nepřítelkyni Marii Antoinettu ne tomtéž místě jen po sedmi týdnech. Její smrt vešla do dějin. V době, kdy oběti revoluce vystupovaly na osudné lešení statečně a pařížský dav této podívané přivykl, ona křičela, prosila a bránila se. Její úpěnlivé poslední výkřiky: Encore un moment, monsieur le bourreau, un petit moment ("ještě chviličku, pane kate, maličkou chvilku") dokázaly Pařížany pohnout.


Film Marie Antoinetta

11. srpna 2007 v 14:33 Film Marie Antoinetta
Film Marie Antoinetta
Marie Antoinetta nemůže být pokládána za další z řady biografií z období Velké francouzské revoluce, protože byla režírována tímtéž způsobem, jako předchozí filmy Sofie Coppoly Smrt panen (1999) a Ztraceno v překladu (2003). Snímek inspirovaný dospíváním nejmladší dcery císařovny Marie Terezie se zaměřuje na takové scény, které běžná historická romance, drama nebo dobrodružný film opomíjejí, ale právě takové filmy Sofie Coppoly jsou. K tomu režisérka Marii Antoinettu zahalila do postmoderního hávu, jenž ji staví do kontrastu vůči tradičním versailleským dramatům typu Král tančí: každý záběr na grand canal nebo fontánu se okamžitě tříští v několika rychle se střídajících polodetailech a celcích, namísto dobové hudby zaznívá současný rock a pop, namísto časových údajů a klasické dramatické výstavby nastupuje pouhé plynutí času. Z Marie Antoinetty se tak vynořuje tvůrčí vášeň pro téma, ale natolik přetransformovaná skrze soudobý americký filmařský názor, že nebýt občasných pojmů jako Versailles, Petit Trianon a Ludvík XVI., sotva by se dalo rozeznat zasazení do kontextu Francie konce 18. století.

Když kancléř Marie Terezie Václav Antonín kníže Kounic-Rietberg promýšlel spojenectví Rakouska-Uherska a Francie, netušil, jak dopadne manželství čtrnáctileté Marie-Antoinetty, která se má provdat za následníka francouzského trůnu. Stejně tak nikdo nečekal, že mladá dáma během svého krátkého života natolik zasáhne do světa módy a že bude po králi Slunce další nadčasovou ikonou. Přitom módní styl byl jedinou možnou cestou, kterou Marie-Antoinette mohla využít, chtěla-li si vybudovat autoritu; na druhou stranu se tak ale stala ideálním symbolem monarchie, který musel být zničen. Film Sofie Coppoly se však ani v nejmenším nezaměřuje na smrt mladé královny, jako spíše na její lidský vývoj, odehrávající se na pozadí "všedních" versailleských slavností. Chronologicky řazené scény rituálů ranní toalety, snídaní a uléhání se důmyslně opakují, aby nikoho nenechali na pochybách o tom, jak jednotvárný může život ve Versailles být. Od svého příjezdu do Francie se poslušná rakouská princezna proměňuje z tápající bytosti v královnu Francie, jejíž večírky, nákupy a další kratochvíle v rychlých prostřizích kontrastují s celkově pomalým plynutím snímku.

Ačkoli se běžné fikční reprezentace Marie-Antoinetty často vyčerpávají s frází "tak ať jedí koláče," jíž královna údajně pronesla, Sofia Coppola v ní spatřuje především kreativní ženu se smyslem pro módu a současně postihuje její vývoj dospívající dívky, jež se v průběhu filmu stane ženou, sama má děti a identifikuje se se svou rolí manželky krále Francie. Vizuální stránka filmu je postavena na bezděčně se opakujících, avšak okouzlujících výjevech, kterých příběh Marie-Antoinette poskytuje dostatek: mladá panovnice leckdy nenosila korzety vyztužené kosticemi a na vyjížďky se svým tchánem se neváhala obléci do kalhot. Díky ní se tak do módy vrátily vysoké účesy typické pro konec vlády Ludvíka XIV. (nosily se do roku 1713), kdy účesy plné příčesků a krajek dosahovaly výšky až 60 cm a Marie-Antoinette se v právě takovém účesu poprvé ukázala při příležitosti korunovace manžela (1775). S Ludvíkem XIV. sdílela zálibu pro své stylisty, kadeřníky, krejčí, dodavatele parfémů a šperků. Po více než půl století se kreativní styl opět vrátil do Versailles a úplně poprvé prostřednictvím ženy královského rodu. Obdobně jako král Slunce, také Marie-Antoinette milovala divadlo, v něž sama hrála, budovala nové stavby, pořádala večerní slavnosti, pikniky, vyjížďky na bárkách po velkém kanále a společná jim byla i slabost pro diamanty. Význam Marie-Antoinetty pro svět módy dokazuje to, že se opět vyrábí repliky jejích šperků, návrháři se pro sezónu jaro/léto 2007 nechávají inspirovat jejími šaty a ve Versailles je opět k dostání její oblíbený parfém. Obdobně můžeme hodnotit počin Sofie Coppoly, která přímo zasáhla do světa módních tvůrců, když většinu rozpočtu investovala do kostýmů výtvarnice Mileny Canonero a do vedlejších rolí obsadila např. ředitelku komunikace značky Prada nebo uměleckou šéfku Dior Jewelery. Není módnějšího filmu, jemuž se módnost stala tak velkým tématem.

Je zřejmé, že scenáristka a režisérka v jedné osobě byla ohromena grandiózností života ve Versailles (o osobnost Marie-Antoinette se zajímala řadu let a film jí věnovaný plánovala od Smrti panen), protože její snímek jej se vší jeho dekadencí obdivuje, avšak současně zůstává stejně jako její dosavadní filmy soustředěn na emoce postav na pozadí všedních dnů. Hlavní nositelkou těchto emocí se stala Kirsten Dunst, s níž režisérka pracovala již na svém debutu Smrt panen. Její rakouská princezna sice není věrohodná v roli dítěte, které se samo dostalo do cizí země, ale později úspěšně zapadá do postmoderního filmového pohledu na opulentní Versailles. V dalších rolích se objevili méně známí herci, kteří na sebe rozhodně nestrhávají pozornost, jež náleží pouze Marii-Antoinettě. Jason Schwartzman vystupuje jako naprosto nezajímavý Ludvík XV. a Judy Davis hraje jednu ze svých neurotických postav, hraběnku de Noailles, posedlou dodržováním protokolu. Delonovo odmítnutí role Ludvíka XV. v americkém filmu se sice může jevit jako až příliš vlastenecké, avšak nezainteresovaným pohledem můžeme odvozovat, že v tomto případě francouzský herec přesně vystihl obavu, že film bude postrádat duši francouzského dvora, francouzský šarm a eleganci (obdobně jako ji postrádá např. Aféra s náhrdelníkem, 2001).

V době, kdy monarchie padla, si Marie-Antoinette pořídila novou módní kolekci v odstínech zelené, bílé a purpurové. Právě tyto barvy byly později označeny za barvy kontrarevoluce, což opět ilustruje, jakou roli královna v módě a politice hrála. Když byl její manžel pár měsíců před ní popraven, zahalila se do černé (navzdory tomu, že černá byla zakázána) a na svoji popravu se oblékla do jediné bílé róby, kterou se jí podařilo uchránit. Před těmi, kteří v popravě chtěli vidět symbol zničení monarchie, si tak zachovala svoji důstojnost, jež se nikdy nerealizovala mimo svět módy a stylu a právě o tom a nikoli o smrti a velkých věcech film Sofie Coppoly s větším či menším úspěchem pojednává.