Knihy od nakladatelství Domino

12. srpna 2007 v 23:03 |  Historické knihy

Madame du Barry

Autor: Jacques de Saint-Victor
Cena: 229,- Kč
Pevná vazba s přebalem
304 stran, barevná obrazová příloha
ISBN: 80-7303-237-6
Madame du Barry se stala titulární metresou francouzského krále Ludvíka XV. po smrti proslulé markýzy de Pompadour. Pocházela sice z lidových vrstev, avšak nevšední krása dopomohla prostinké Jeanne Bécuové k tomu, aby se z pouliční prodavačky a poté obyčejné lehké dívky stala luxusní prostitutkou a poté milenkou samotného krále.
Radikální zlom v jejím životě nastal po seznámení s hrabětem Jeanem du Barry, který ji provdal za svého mladšího bratra a poté ji představil u dvora. Ludvík XV. se do půvabné Jeanne zamiloval na první pohled a až do své smrti jí poskytoval ve Versailles výsadní postavení. Ze zámku byla vykázána na přímý rozkaz nové královny Marie Antoinetty, která ji považovala za "zosobnění skandálu". Do vypuknutí Revoluce vedla madame du Barry klidný a nezávislý život, ale v roce 1793 byla na udání několika osob zatčena a brzy nato sťata gilotinou.
Osudy madame du Barry byly popsány už mnohokrát, ale některé úseky jejího života zůstaly nezmapovány, především období před příchodem na královský dvůr, kdy se jako prostitutka pohybovala v těch nejvznešenějších kruzích. Saint-Victor se snaží tuto mezeru zaplnit a líčí Jeannin život od jejího nejútlejšího dětství, přes léta strávená ve společnosti nejvýše postavených osobností té doby až do děsivé smrti na náměstí Concorde.
adame du Barry se stala titulární metresou francouzského krále Ludvíka XV. po smrti proslulé markýzy de Pompadour. Pocházela sice z lidových vrstev, avšak nevšední krása dopomohla prostinké Jeanne Bécuové k tomu, aby se z pouliční prodavačky a poté obyčejné lehké dívky stala luxusní prostitutkou a poté milenkou samotného krále.
Radikální zlom v jejím životě nastal po seznámení s hrabětem Jeanem du Barry, který ji provdal za svého mladšího bratra a poté ji představil u dvora. Ludvík XV. se do půvabné Jeanne zamiloval na první pohled a až do své smrti jí poskytoval ve Versailles výsadní postavení. Ze zámku byla vykázána na přímý rozkaz nové královny Marie Antoinetty, která ji považovala za "zosobnění skandálu". Do vypuknutí Revoluce vedla madame du Barry klidný a nezávislý život, ale v roce 1793 byla na udání několika osob zatčena a brzy nato sťata gilotinou.
Osudy madame du Barry byly popsány už mnohokrát, ale některé úseky jejího života zůstaly nezmapovány, především období před příchodem na královský dvůr, kdy se jako prostitutka pohybovala v těch nejvznešenějších kruzích. Saint-Victor se snaží tuto mezeru zaplnit a líčí Jeannin život od jejího nejútlejšího dětství, přes léta strávená ve společnosti nejvýše postavených osobností té doby až do děsivé smrti na náměstí Concorde.

Tajný deník Marie Antoinetty

Autor: Carolly Erickson
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem
288 stran
ISBN: 80-7303-302-X
Představme si, že při odchodu do popravčí káry zanechala Marie Antoinetta ve své vězeňské cele deník, v němž vypráví příběh svého života: naivní dívenka přichází na velkolepý francouzský dvůr, aby se provdala za těžkopádného dauphina. Nespokojenost z manželského svazku vyvažuje extravagancemi, nad nimiž žasne i dekadentní pařížská šlechta. Byla ale Marie Antoinetta skutečně jen symbolem zhýralosti?
Carolly Erickson se pokusila nahlédnout na život neblaze proslulé královny z opačného úhlu, ve fiktivním Antoinettině deníku. Na jeho stránkách se objevuje milostná aféra se švédským diplomatem hrabětem Fersenem, jenž pro královninu záchranu riskoval život, společně s královskou rodinou prožíváme hrůzu krvavé noci, kdy do paláce vtrhla vraždící lůza, nechybí ani zmařený pokus o útěk z Francie, zatčení a pochmurné měsíce drsného vězení, královnino zoufalství z manželovy popravy, hrozná chvíle, kdy jí věznitelé vyrvali z náručí syna, jehož pak už nikdy neviděla...
Autorce se podařilo skvěle vystihnout královninu povahu, její tužby, naděje, obavy, utrpení. Se zatajeným dechem sledujeme, jak se odvíjí pozoruhodný, událostmi nabitý osud Marie Antoinetty od dospívání, kdy si za trest začala psát deník, až po poslední dny života, kdy v cele očekávala den, kdy na její krk dopadne ostří gilotiny. Další knihy této autorky najdete v nabídce vydaných titulů.

Marie Antoinetta

Autor: Antonia Fraser
Cena: 349,- Kč
Pevná vazba s přebalem, obrazová příloha
560 stran + 48 stran obr. přílohy
ISBN: 80-7303-166-3
Sleva 20% do vyprodání zásob
Královna Marie Antoinetta patří mezi nejrozporuplnější osobnosti francouzských dějin: pro jedny je symbolem předrevoluční dekadence, pro druhé nešťastnou ženou, která skončila svůj život na popravišti. Renomovaná britská historička Antonia Fraser se snaží postihnout Marii Antoinettu objektivně, vyhnout se zaběhnutým klišé, nepodloženým mýtům a spekulacím, a hojně přitom čerpá z dosud nepublikovaných archivních materiálů.
Na stranách této knihy sledujeme osudy Marie Antoinetty od jejích dětských let na rakouském dvoře, kde se záhy stala pouhou loutkou v rukou své ambiciózní matky, císařovny Marie Terezie. Když byla ve čtrnácti letech provdána za neohrabaného následníka francouzského trůnu, musela čelit četným nástrahám a intrikám, o které nebylo ve Versailles nouze. Možná právě proto se z naivní dívenky stala nezodpovědná královna, jejíž rozmařilost ve spojení s královou neschopností se staly jedním ze spouštěcích mechanismů revoluce. Následné tragické události ji umožnily zmoudřet a prozřít, ale nakonec ji přivedly až pod nůž gilotiny.

Madame de Pompadour

Autor: Margaret Crosland
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem, obrazová příloha
200 + 8 stran obr. příloha
ISBN: 80-7303-148-5
Životní příběh madame de Pompadour není v žádném případě pouhá romance o ženě, jíž bylo předpovězeno stát se titulární metresou francouzského krále a které se tuto věštbu podařilo naplnit. Právem je považována za jednu z nejpůvabnějších a nejinteligentnějších královských milenek všech dob, která udávala tón doby v umění, dvorských mravech a módě. Už za svého života ale musela čelit také kritikům, jimž se příčil zejména fakt, jak obrovský politický vliv má na krále Ludvíka XV.
V podání britské historičky Margaret Crosland je madame de Pompadour zejména silnou osobností, která díky své pronikavé inteligenci dokázala vstoupit do francouzských dějin nikoli jako jedna z dlouhé řady královských metres, ale jako žena, jež byla panovníkovi nejen milenkou, ale též výtečnou společnicí a respektovanou rádkyní.
Krev, sláva a láska
Autor: Juliette Benzoni
Cena: 249,- Kč
Pevná vazba s přebalem
450 stran
ISBN: 80-7303-087-X
Slavná francouzská spisovatelka napsala další velkolepou historickou fresku, v jejímž popředí tentokrát nestojí krásné ženy, ale jejich manželé - hodní, krutí, podivíni, paroháči i vrahové. Byli to muži nejrůznějších povah a charakterů, jejichž rozdílné jednání mělo jediný cíl - udržet své ženy takříkajíc "na uzdě". Setkáváme se zde například s proslulým vévodou de Praslin, básníkem Alexandrem Sergejevičem Puškinem, který jako třicetiletý zemřel v souboji, legendárním d´Artagnanem, jenž měl tu smůlu, že se oženil s neuvěřitelně bigotní ženou, s anglickým králem Jiřím IV., Karlem Velikým, rakousko-uherským arcivévodou Františkem Ferdinandem… a s řadou dalších mužů, kteří se nesmazatelně zapsali do evropských dějin.
Kniha Juliette Benzoni je jako vždy čtivým, populárně naučným dílem, psaným živým jazykem. Autorka tradičně dbá na historickou správnost, ale nezabíhá do dlouhých a únavných dějepisných výkladů. Důkazem přitažlivosti jejího díla je i skutečnost, že bylo přeloženo do řady jazyků.

Císařské tragédie

Autor: Juliette Benzoni
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem
208 stran
ISBN: 80-7303-200-7
Když Fridrich von Schiller napsal, že pro třpyt perel blyštících se na koruně není vidět slzy, které se pod ní skrývají, netušil, v kolika případech mu dá Osud za pravdu. S jeho výrokem souzní i Juliette Benzoni, která se v této knize zaměřila na pohnuté osudy členů evropských císařských dynastií. Autorka si všímá především tragických osudů korunovaných žen, ať už je to okouzlující císařovna Alžběta - Sissi, poslední carevna Alexandra Fjodorovna, anglická královna Viktorie, zešílevší mexická císařovna Charlotta a celá řada dalších.
Opomenuti však nezůstávají ani muži. V roli tragických hrdinů zde vystupuje kupříkladu Napoleon I., loučící se s Francií před odjezdem na Svatou Helenu, nešťastný mexický císař Maxmilián, jehož životní pouť skončila v rukou tamních povstalců, německý císař Vilém I. či ruský car Mikuláš, který byl s celou rodinou popraven v Jekatěrinburgu.
Kniha Císařské tragédie je dalším důkazem autorčina vypravěčského umění a historických znalostí, i jejího soucitu s osobnostmi, které přes své privilegované postavení neprožily příliš mnoho šťastných chvil.

Císařovna Josefína

Autor: Carolly Erickson
Cena: 229,- Kč
Pevná vazba s přebalem
380 stran, obrazová příloha
ISBN: 80-7303-004-7
Sleva 50% do vyprodání zásob
Josefína Tascherová de la Pagerie patří k ženám, jejichž postavení a společenská prestiž odjakživa vzbuzovaly obdiv a závist. Narodila se v nepříliš zámožné rodině na ostrově Martinik a později odjela do Francie, aby se tam provdala za bohatého muže. Její první manželství se nevydařilo a Josefína se musela v nelehké době Francouzské revoluce probíjet životem sama se dvěma dětmi. Několikrát se ocitla v bezprostředním ohrožení života a musela používat všech prostředků, zejména pak svého ženského půvabu, aby neskončila pod gilotinou.
Když se do ní zamiloval mladý korsický důstojník Nabuleone Bonaparte, zdálo se, že má vyhráno. V roce 1804 byla korunována na francouzskou císařovnu a celá Evropa k ní vzhlížela s úctou. Při bližším pohledu na Josefínu je však zřejmé, že nebyla se svým údělem spokojená. Frustraci si kompenzovala zlostnými výlevy, které jejím poddaným přivodily nejednu hořkou chvilku. Císařské manželství provázely chvíle naprostého štěstí, ale i zoufalého zklamání a nenávisti na obou stranách. Napoleon se s ní bál rozvést, ale nakonec se k tomu po mnoha letech odhodlal. Stárnoucí Josefína znovu plnou vahou pocítila krutost osudu, který si s ní celý život pohrával jako s loďkou na moři kolem útesů domovského Martiniku.

Ludvík XIV. a jeho osudové ženy

Autor: Antonia Fraser
Cena: 249,- Kč
Pevná vazba s přebalem
cca 400 stran
ISBN: 978-80-7303-366-8
POZOR! Vyjde až 22. 10. 2007
"Zastávám přesvědčení, že historická pojednání o tomto královském dvoře, kteráž sepsána budou po naší smrti, předejdou v zábavnosti leckterý román. Jímá mne též obava, že příští pokolení nebudou těmto zprávám ochotna uvěřiti a pokládati je budou za smyšlené skazky určené výlučně pro kratochvíli ctěného čtenářstva." To jsou slova z dopisu Ludvíka XIV., z nichž je patrné vědomí výjimečnosti vlastní osoby i doby a prostředí, jež vytvořil.
Věhlasná britská spisovatelka a historička Antonia Fraser i tentokrát napsala životopisnou knihu, které odborná erudice neubírá na čtivosti. V jejím vyprávění ožívá Ludvíkův dvůr v letech 1643 a 1715 ve vší své velkoleposti: velkolepost a umělecké skvosty se snoubí s všudypřítomnými intrikami, nepochopitelně složité dvorské rituály ústí v absurdity, honosnost jde ruku v ruce s osobními tragédiemi...
A ve středu všeho dění je král Slunce, jehož život zásadně ovlivnilo několik fascinujících žen. Kromě těch nejznámějších - titulárních metres Louise de La Valliére a Athénais de Montespan - nás autorka seznamuje i s puritánskou madame de Maintenon, která se s největší pravděpodobností stala jeho druhou manželkou (poprvé se Ludvík oženil ze státních důvodů s prostoduchou španělskou infantkou). V Ludvíkově životě pochopitelně sehrály významnou roli i ženy, které nepatřily k osudovým láskám tohoto proslulého milovníka. Mezi ně patří především jeho matka Anna Rakouská, jíž si Ludvík nesmírně vážil, obě švagrové, rozmarné nemanželské dcery a konečně velká láska jeho stáří Adelaida Savojská, jejíž předčasná smrt ho hluboce zarmoutila.

Italská mozaika

Autor: Juliette Benzoni
Cena: 199,- Kč
Pevná vazba s přebalem
240 stran
ISBN: 80-7303-288-0
Renesanční Itálie... V zemi, která tehdy ještě neměla své dnešní jméno, se z prachu a krve rodila umělecká díla Botticelliho, da Vinciho, Michelangela či Tiziana. Vedle umění je ale tato epocha italských dějin poznamenána i téměř neuvěřitelnými osudy příslušníků vládnoucích rodů, někdy velkorysých a šlechetných, většinou však krutých, často připomínajících démony z bájných příběhů.
Francouzská spisovatelka Juliette Benzoni zachycuje v jednotlivých kapitolách osudy rodu Borgiů, Medicejských, Este, Sforzů a několika dalších. Autorka nás zavádí do honosných paláců, za jejichž zdmi se mísila láska a vášeň se zlobou, nenávistí a zradou. Na stranách knihy defilují vzdělanci a mecenáši umění, ale také lidé krutí, zhýralí a nemilosrdní, bez sebemenší úcty k lidskému životu. Zvláštní pozornost věnovala autorka vznešeným dámám, jako byla Lukrécie Borgia, a snažila se nalézt odpověď na otázku, byla-li Lukrécie skutečně stvůrou, jak se o ní všeobecně soudí, anebo nedobrovolnou obětí svého otce, papeže Alexandra VI.
Ani tentokráte nezůstala Juliette Benzoni nic dlužna své pověsti výtečné vypravěčky. V jejím podání nejsou nejvýznamnější osobnosti renesanční Itálie pouhými historickými figurami, jimž výjimečná epocha propůjčila nesmrtelnost. Díky autorčině zaujetí a erudici můžeme jednotlivé postavy lépe poznat, obdivovat, odsoudit - anebo se je snažit pochopit...

Kateřina Medicejská

Autor: Jean - Francois Solnon
Cena: 249,- Kč
Pevná vazba s přebalem
408 stran + 8 stran obraz. příloha
ISBN: 978-80-7303-317-0
Kateřina Medicejská má v obecném povědomí velmi špatnou pověst. Jsou jí přičítány lstivost, přetvářka a machiavellistické praktiky. Na vrchol moci se podle mnohých nevypracovala pílí a umem, nýbrž dýkou a jedem.
Jean-François Solnon se na stránkách této biografie snaží vyvrátit přežívající mýty a předkládá čtenářům živoucí portrét odvážné ženy, která se nenechala zničit tvrdými životními zkouškami, jimž byla vystavena. Jako milující manželka se musela dělit o svého královského chotě s jeho milenkou, krásnou Dianou z Poitiers. Byla starostlivou matkou, a proto ji krutě zasáhla smrt tří z jejích dětí.
Milovala moc, o tom není sporu, a po třicet let všemi prostředky usilovala o to, aby byla zachována jednota Francie a znovu nastolen mír mezi znesvářenými náboženskými směry. Zcela v duchu hesla "účel světí prostředky" postupovala pragmaticky a neváhala přijmout jakékoliv řešení, bylo-li vhodné pro urovnání situace. Autor poukazuje na skutečnost, že ve století netolerance, fanatismu, komplotů, válek a vyčerpané státní pokladny mnohdy neměla Kateřina možnost řešit konflikty smírně, a naopak vyzvedává královnino sebeovládání a vyjednávačský talent. V jeho podání poznáváme Kateřinu Medicejskou jako ženu plnou života, která patří k nejvýznamnějším osobnostem evropských dějin.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Irena Irena | E-mail | 3. března 2008 v 21:28 | Reagovat

Ahoj, zajímám se o životopis Marie Antoinetty, ráda bych si jej zakoupila. Jedná se o výše inzerovanou knihu Antonie Fraser. Jde ještě sehnat? Irena Prodělalová

2 Gabri Falador Gabri Falador | Web | 19. října 2008 v 18:21 | Reagovat

Znám ještě jednu knihu, jmenuje se Desirée a je o Napoleonově první lásce. Je to skvělí a má to 500 stran. Na to že jsem ještě hodně mladá mě to až podezřele baví a bavilo to i moji mamku a moji babičku takže, užasná kniha pro všechny ročníky :)

3 Alizbeta Alizbeta | Web | 30. prosince 2008 v 13:59 | Reagovat

Moc hezký blog. děkuju za komentář na mém blogu o šatech. Je fajn vědět, že víc lidí má slabost pro tohle téma:-))

4 Lucienne Lucienne | 17. ledna 2010 v 18:33 | Reagovat

určitě si musim přečíst tu knihu o Marii Antoinette ... mas supr blog

5 Annie Annie | 11. února 2012 v 19:54 | Reagovat

Marie Antoinetta je má oblíbenkyně.Velmi se zajím o její osud. Bohužel kniza Tajný deník Marie Antoinetty je vyprodaný. Ale půjčím si ho v knihovně. Krásný blog.

6 zenyvhistorii zenyvhistorii | Web | 12. února 2012 v 23:57 | Reagovat

Děkuji za pochvalu:)

7 Gergelyova Gergelyova | E-mail | 19. března 2013 v 22:38 | Reagovat

Mam zaujem o niektore knihy.Je mozne ich u Vas zakupit?Dakujem.

8 zenyvhistorii zenyvhistorii | 23. března 2013 v 11:14 | Reagovat

[7]: Já o nich jen napsala, pro inspiraci :)Ale zkuste se podívat na tyto stránky http://www.dominoknihy.cz/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama