Životopis Marie Terezie (2.)

15. září 2007 v 21:26 |  Marie Terezie


První léta vlády

Po smrti svého otce dne 20. října 1740 se Marie Terezie stala panovnicí nad habsburskými zeměmi, rakouskou arcivévodkyní, vévodkyní lotrinskou a vévodkyní toskánskou. Ostatní tituly (včetně královny české a markraběnky moravské) si musela postupem času nechat nejprve potvrdit, takových titulů bylo celkem 20 včetně císařovny-manželky, který taktéž byl hodně nejistý.
Problémy na začátku své vlády měla nejen s okolními zeměmi, na které si dělala nárok, ale i uvnitř Rakouska, kde v některých oblastech nepovažovali za dobré, aby jim vládla žena. Ale během následujícího měsíce se vše dává v Rakousku do pořádku a Marie Terezie, která v té době byl v 5.měsíci, se tak mohla vrhnout na další záležitosti.
Hned dalším problémem byl fakt, že Karel VI nezasvětil svou dceru do "věcí státních" a ona tak musela převzít celou vládu po svém otci, aniž by cokoliv o tamních poměrech věděla.


Války o rakouské dědictví (16. prosince 1740 - 18. října 1748)

Uteklo pár dní vlády Marie Terezie a Prusko v čele s Fridrichem II. žádá od Rakouska celé Slezsko výměnou za dva milióny zlatých, za záruku Rakouských držav v Říši a za zasazení se o zvolení jejího manžele císařem. Tato nabídka je učiněna Marii Terezii dne 15. listopadu 1740. Fridrich II. čekal na odpověď měsíc a den a dne 16. prosince 1740, když nedostal odpověď, obsazuje postupně celé Slezsko.
Protiakcí bylo vyslání přibližně 16 000 rakouských vojáků proti 32 000 přesile pruských vojáků, kteří se střetli 10. dubna 1741 u Majulowic (Mollwitz). Dopadlo to pro Rakousko špatně a Marie Terezie bohužel prohrála svou první bitvu. Hlavním důvodem, proč prohrála byl fakt, že v tom Rakousko bylo naprosto samo. Velkou roli hrál i fakt, že Karel VI. zanechal své dceři mizernou armádu. V těch krušných dobách byl spojencem Rakouska pouze Anglie, která ovšem poslala peníze, které sice byly také vítány, ale více by se Rakousku hodily posily.
Jedninou potěšující věcí pro Marii Terezii z té doby byl její nově narozený potomek,následovník trůnu - Josef, který se narodil 13. března 1741. Prohraná bitva u Majulowic inspirovala ostatní nepřátelé Rakouska - Francie, Španělsko, Bavorsko a Sasko, které se společně s Pruskem spojili s hlavním cílem udělat z Rakouska druhořadý stát a sebrat mu co nejvíce území.
V červnu 1741 odcestovala Marie Terezie do Bratislavy, kde šla zjišťovat postoj Uher k pragmatické sankci (která zajišťovala dědičné právo pro ženské následovníky trůnu v Rakousku-Uhersku) a také, zda-li podpoří Rakousko. Nakonec Uhry se vším souhlasí, neodvolávají svůj podpis v Pragmatické sankci a rozhodují se podpořit Rakousko vojensky. Cenou ovšem byla větší samostatnost pro Uhry. Tak například předstoupila před říšský sněm, kde Maďarům potvrdila předešlé privilegia, osvobodila šlechtu od daní a rovněž potvrdila, co již slíbil Karel VI, že pokud zemřou potomci Karla VI. , Josefa I. a Leopolda I., tak si Uhry budou moci zvolit vlastního krále. Pravděpodobnost, že by vymřeli tito následovníci byla však velmi malá, jelikož Marie Terezie v té době měla už budoucího dědice trůnu Josefa II a další 3 dcery.
Díky výše zmíněným slibům a zárukám již nic nebránilo, aby se z Marie Terezie stala královna uherská, což se stalo 25. června 1741. Navíc si získala v Uhrách tímto hodně příznivců. Na podzim 1742 získává první část slíbené uherské vojenské podpory a její armáda se zvětšila na přibližně 30000 mužů ve zbrani. Zajímavostí je, že Uhry tímto poprvé ve své existenci povolali své vojáky k obraně celé Rakousko-Uherské říše a ne jen uherské části, jak tomu bylo do té doby.
Podruhé před říšský sněm předstupuje Marie Terezie v září 1741 (legenda praví, že se tak stalo 11. září), kdy to s Rakouskem vypadá hodně špatně a dle legendy předstupuje před sněm v černých šatech, v rukou držela půlročního Josefa II. a se slzami v očích sdělovala, že je všemi opuštěná, a že nyní má již pouze Maďary. Maďary to povzbudilo a ihned darovali Marii Terezii peníze a vojsko a navíc dokonce uznali jejího manžela jako spoluvládce Uher.
15. srpna 1741 překračují Rýn, hranici mezi Francií a Německou říší, francouzské oddíly pod záminkou pomoci bavorskému kurfiřtovi Karlu Albrechtovi. A již 15. září 1741 dobývají Linec, kde si nechal Karel Albrecht odpřísáhnout věrnost.
Marie Terezie, ač nerada, musela se v té době dohodnout s Pruskem, že v těchto těžkých chvílích se nespojí s Karlem Albrechtem a nezaútočí. Dohodu, ve které se vzdává Slezska až po Kladskou Nisu za klid zbraní, podepsali v Klein-Schenellendorfu.
26. listopadu 1741 dobývají Francouzi, Sasové a Bavoři Prahu. Karel Albrecht se nechává provolávat českým králem a stalo se tak 7. prosince 1741. Na začátku roku 1742 dobývá Rakousko Bavorské kurfiřství a Mnichov 12. února 1742. Téhož dne se nechává korunovat Karel Albrecht řísskoněmeckým králem a císařem a František I. tak ztratil pro tuto chvíli šance na jeho titul.
Když se Fridrich II. dozvídá, že se Rakousku začíná konečně dařit, rozhodl se odstoupit od smlouvy s Marií Terezií a dne 17. května 1742 vyhrává bitvu u Čáslavi a Chotusic.
Díky Anglii se ve Vratislavi 11. června 1742 podepisuje předběžný mír mezi Rakouskem a Pruskem. A 28. července 1742 se v Berlíně podepisuje konečná mírová dohoda. Prusko získává Horní i Dolní Slezsko a hrabství kladské. Fridrich II. dále ještě požadoval území dnešního Královehradeckého kraje, které ovšem již Marie Terezie odmítla vydat, i kdyby to mělo rozpoutat peklo, jak řekla. Rakousku z bývalého Slezska zbývá již jen Těšín, Opava a Krnov.
Díky Berlínskému míru se mohli jednotky, které byly původně začleněny na ochranu proti Prusku, soustředit na dobytí Čech, kde se mezitím francouzská šlechta chovala jako pravý diktátor. Většina české šlechty se začala od Karla Albrechta distancovat, a ti ,kteří s ním nesouhlasili již od začátku, začali odporovat. Naštěstí je nakonec ovšem dne 26. prosince 1742 dobyta zpět pod Rakousko a krutovláda Karla Albrechta byla zažehnána.
Na začátku roku 1743 se Marie Terezie vypravuje do Prahy, aby zde proběhla její korunovace. Do Prahy dojela 29. dubna 1743 a korunovace se konala 12. května 1743. V těch dobách se již Marii Terezii poměrně dařilo, 27. června 1743 poráží Rakousko společně s Anglií Francii u Dettingenu a Francouzi se museli stáhnout opět za Rýn. Díky tomuto vítězství mohla Marie Terezie začít uvažovat o znovu dobytí Lotrinska a také Štrasburku, který si již dříve hodně oblíbila. Na podporu svého snažení uzavírá Marie Terezie dne 13. září 1743 ve Wormsu spojenectví s Anglií a sardinsko-piemontským královstvím.
V létě roku 1744 vpadl Fridrich II. podruhé do Čech, čímž porušil mír sjednaný roku 1742 Anglií. Dále uzavírá s Francií alianci a 19. září 1744 opět dobyl Prahu. Na sklonku roku 1744 navíc porodila sestra Marie Terezie - Marie Anna mrtvé dítě a sama, dne 16. prosince 1744 umírá. 31. ledna 1745 přivedla Marie Terezie na svět dalšího syna - Karla Josefa. I přes tuto radostnou událost vládla v Rakousku spíše špatná nálada, jelikož 4. června 1745 u Dobromierze a 30. září 1745 u Ždáru u Trutnova prohrává Rakousko bitvy proti Fridrichu II. Aby proher nebylo málo, Rakousko společně s Anglií prohrává další bitvu, tentokrát proti Francii dne 11. května 1745 u Fontenoy v Rakouském Nizozemí.
Kvůli těmto prohraným bitvám a navíc kvůli strachu z útoku na Čechy Marie Terezie podepisuje další mír (už třetí v řadě) s Fridrichem II. dne 25. prosince 1745 v Drážďanech, ve kterém se definitivně zříká Slezska. Naopak, Fridrich II. přislíbil, že uzná Františka Štěpána za římskoněmeckého císaře.
V době, kdy platil mír s Pruskem, zbývali Marii Terezii poslední dvě válčiště - v Itálii a Nizozemí. Dne 16. června 1746 vyhrála armáda Josepha Wenzela knížete Liechtensteina bitvu proti francouzsko-španělského vojska u Piacenzy a Marie Terezie si tak mohla připsat další vítězství.
Na scéně se v roce roku 1746 začíná objevovat i Rusko, které se přiklání na stranu Rakouska a Anglie, a které o něco dřívezískalo vliv v Polsku. v té době stála v čele Ruska carevna Jelizaveta, která nastoupila na ruský trůn o rok později než Marie Terezie, se kterou měla společnou nechuť k Prusku a hlavně k jejímu panovníku - Fridrichu II. Z důvodu vzájemné vojenské podpory spolu tyto dvě evropské vládkyně sepisují dne 2. června 1746 dohodu, ve které si Marie Terezie, v případě napadení Pruskem dělá opětovný nárok na Slezsko, kterého se původně vzdala kvůli míru ze dne 25. prosince 1745.
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lulik Lulik | 13. listopadu 2008 v 13:00 | Reagovat

Nic moc

2 krkrkavkavkaka krkrkavkavkaka | 29. listopadu 2008 v 20:34 | Reagovat

nic moc

3 Týnuška Týnuška | E-mail | 10. prosince 2008 v 8:43 | Reagovat

No jako zdá se mi to moc dlouhý,něco je podle mě i docela zbytečný,ale jako jinak je to docela v pohidě referát...

4 romisek romisek | 6. ledna 2009 v 10:11 | Reagovat

je to nuda

je ti zewl

vubec me to nebavi

musim si o nineco zjistit do skoly

5 bfbgfbf bfbgfbf | E-mail | 18. ledna 2009 v 11:34 | Reagovat

na hovno

6 mimi mimi | 6. dubna 2009 v 20:07 | Reagovat

MOc dlouhý

7 Melo Melo | 28. dubna 2009 v 10:15 | Reagovat

Picovina

8 Majitelka blogu Majitelka blogu | 29. dubna 2009 v 10:51 | Reagovat

Strčte si ty svý posraný komentáře někam..sami nemáte blog, tak držte huby kreténi...!!!!!

9 Majitelka blogu Majitelka blogu | 29. dubna 2009 v 10:53 | Reagovat

Vůbec neumíte ocenit snahu..a pokud vás historie nezajímá tak sem nelezte..takový lidi fakt miluju...kritizovat to umíte co?????!!!!

10 hemi hemi | 23. října 2009 v 8:20 | Reagovat

[6]: jo o mas pravdu

11 Nani Nani | 23. ledna 2010 v 15:14 | Reagovat

ne asi !! nic jinyho nez kritizovat neumi kreteni !! pro nekoho je to treba dulezity a navic se snazila tak alespon tohle musite uznat v encyklopedii je to stokrat delsi a navic tam i nekdy neni to hlavni !!

12 awiix awiix | E-mail | 11. dubna 2010 v 13:20 | Reagovat

je to pěkný;-)..dobře zpracovaný..

13 hjkloi hjkloi | E-mail | 27. června 2011 v 16:01 | Reagovat

bavi me to!!!!!!!

14 Simča Simča | Web | 3. května 2015 v 10:32 | Reagovat

Nádherný článek... :)

15 WilliamNat WilliamNat | E-mail | 26. listopadu 2018 v 2:18 | Reagovat

daily cash earn money app invite code:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=NMo7XQvpjms>earn money online nigeria</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=YBsTXMt3zPI>youtube how to make money online</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=BDXPGqN8um0>make money online young</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=nmct7-KUuoA>earn money online croatia</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=nmct7-KUuoA>make money online with zazzle</a>

Popular Tags: eve online money making tipsmake easy money online canadamaking money online student roombest app to earn money on paypalhow to make money online living abroadhow to earn money online by writing reviewsmake money online 2018 earn cashcan i make money in online pokerhow to make easy money online for college studentshow to make money online secret online businessearn money online as a studenteve online making money with pvphow to win money online usamake money online easily with ultrainvests combest money maker android apphow do you make friends online redditways to make money online with paypalhow can i make extra money onlinetop ten easy money jobshow make money onlinehow much money can you make amazon mechanical turkcan i make money doing online surveysto make real money onlinemake money online forum vietnamhow can i make money selling books on amazon

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama