Červen 2010

Buchlovice

20. června 2010 v 15:56 Zámky

Zámek Buchlovice


Buchlovický zámek nechal vystavět Jan Dětrich z Petřvaldu pro svou italskou manželku Anežku Eleonoru z Colonna - Felsu, pro niž byl hrad Buchlov příliš studený a nepohodlný. Vzorem prý byla zámecká stavba zvaná Villa Colona u Neapole, italská venkovská barokní vila. Jiné prameny ovšem uvádějí inspiraci francouzskou architekturou zprostředkovanou Vídní. Tzv. Dolní zámek byl určen k obývání a reprezentačním účelům. Jeho osobitost spočívá v situování na odstupňovaných terasách, takže je do čestného dvora přízemní, do zahrady poschoďový a působí jako dvě různé stavby. Protilehlá menší budova zvaná také Flora byla hospodářskou částí určenou pro služebnictvo a začala se stavět až v letech 1710 - 1738 pod vedením brněnského stavitele Mořice Grimma. Ten se zřejmě podílel i na poslední fázi výstavby Dolního zámku, ovšem podle projektu, jehož autor dodnes nebyl spolehlivě určen. Interiér dolní zámecké budovy je zdoben štukem provedeným Baltazarem Fontanou s malbami ve štukových medailonech. Zahrada byla zřízena v italském stylu, upravena ve stylu francouzském a nakonec podstatně rozšířena o anglický krajinářský park. Buchlovický zámek se zahradou a parkem se dochoval jako vynikající ukázka syntetického barokního díla, na jehož podobě se podílely všechny obory výtvarné kultury - architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo, zahradní a vodní umění. Výsledkem je vzácná harmonie mezi lidským výtvorem a prostředím. Po vymření rodu Petřvaldů (1688 - 1800) obývali zámek Berchtoldové (1800 - 1945), rod pocházející z Tyrol.
Majitelé zámku


Petřvaldští

Za předka mocného moravského rodu Petřvaldských z Petřvaldu bývá považován Petr Meissner z Petřvaldu, pocházející ze Saska, který se v 2. polovině 14. století usadil na Moravě. Během několika dalších generací se rod prostřednictvím obratné hospodářské politiky, ale také díky výhodným sňatkům vyšvihl mezi nejbohatší pozemkové vlastníky, což otevřelo Petřvaldským cestu do nejvyšších zemských úřadů. Patrně nejvýznamnějším členem rodu byl v této době Jan Hanuš Petřvaldský, jeden z pozdějších direktorů stavovského povstání, kterému císař po bitvě na Bílé hoře nechal zkonfiskovat veškerý majetek. Dramaticky přerušené dějiny rodu pokračovaly skrze konvertitu Bernarda Diviše Petřvaldského, od roku 1622 manžela bohaté dědičky buchlovského panství Kunhuty ze Zástřizl. Jeho syn Hanuš Zikmund, typický představitel moravské barokní šlechty byl za své zásluhy v zemských funkcích povýšen v roce 1650 do stavu svobodných pánů. Hanuš Zikmund výrazným způsobem přestavěl hrad Buchlov a nechal zřídit kapli svaté Barbory. Jeho syn Jan Dětřich, okázalý aristokrat vrcholného baroka, byl stavebníkem a zároveň prvním majitelem zámku v Buchlovicích.


Berchtoldové

Starobylá rodina Berchtoldů pocházela z Tyrolska. Podle rodové pověsti byl jeden z předků dokonce oním rytířem, který v bitvě na Moravském poli zasadil první smrtelnou ránu českému králi Přemyslu Otakarovi II. Potomci značně rozvětveného rodu se do českých zemí dostali až po Bílé hoře. Schopný zemský advokát povýšený do rytířského stavu Jakub Berchtold z Trientu zakoupil v roce 1628 moravské statky Vratěnín, Pulice a Uherčice, jejichž jméno mu císař udělil jako rodový predikát. Bohatí Berchtoldové byli už v druhé generaci povýšeni do hraběcího stavu a nadále rozšiřovali svůj majetek. Buchlovské panství přešlo na rodinu díky sňatku jedné z dědiček petřvaldovského dominia Marie Terezie s majitelem jihočeské Stráže nad Nežárkou hrabětem Prosperem Antonínem Berchtoldem. Kromě představených majitelů panství vynikl z tohoto rodu zejména dr. Bedřich Všemír Berchtold, nevlastní bratr hraběte Leopolda I. Berchtolda, nestor pražských vysokých škol, proslulý vědec, cestovatel a spoluzakladatel Národního muzea v Praze.

V nejbližší době se chystám navštívit tento překrásný zámek. Určitě budu hodně fotit, takže fotečky dám pak i sem. Zajímalo by mne jaký zámek máte nejradši vy. Kdyžtak mi napište do komentářů vaše názory. Děkuji. Mějte se krásně a navštěvujte zámky;-)