Srpen 2015

Zámek Jánský Vrch

15. srpna 2015 v 17:51 Výlety
Ve čtvrtek 13. srpna 2015 jsem jela s rodiči na výlet na zámek Jánský Vrch až skoro k polským hranicím. Cesta byla dlouhá a úmorná díky vedru, které sužuje naši republiku už pěkně dlouho :-/. Do městečka Javorník jsme přijeli asi po 4 hodinách, protože jsme se ještě stavovali na benzince a v obchodě. V 11:15 začla prohlídka, vybrali jsme si I. a II. okruh.

I. okruh (tzv. reprezentační) vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším památkám patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple, od pozdní gotiky až k baroku. Unikátní jsou také původní 200 let staré záclony a zajímavým obohacením prohlídky je rovněž jedna z největších sbírek dýmek v ČR. Délka trvání cca 40-50 min.

II. okruh představí návštěvníkům hospodářské zázemí zámku, které se na památkových objektech většinou nedochovalo. Patří sem především kuchyně, jídelna pro služebnictvo, byt správce, koupelna, mandlovna, žehlírna aj. Trasa prochází oběma vnitřními nádvořími zámku, kde jsou nejvíce patrny stavební proměny zámku.
Délka trvání cca 20-30 min.

Celkově nás na I. okruh bylo 5 :). Takže jsme se nemuseli nikde tísnit a šlapat si po nohách :D. Na II. okruh už jsme byli jen 3 :D. Zaujaly mě hospodářské místnosti, protože to se na zámcích jen tak nevidí a mohli jsme si potěžkat dobové žehličky. Dvě jsem ani nezvedla, jak byly těžké. Musela to být fakt hrozná práce.

Zámek je krásný a tak trochu bludiště. Samozřejmě jsem si koupila brožurky (rovnou 2) o historii zámku. Po prohlídce jsme si sedli do kavárničky u zámku a dali si ledové kafe a čokoládový dortík. Pak jsme vyrazili na procházku přes anglický park a alej k lesu, kde byla kaple sv. Antonína. Před 4 lety jsem v tom kraji byla se školou a když jsem hledala zámek, narazila jsem na tuto lesní kapli. Bohužel jsem si nějak nepamatovala cestu a tak jsme si udělali trochu delší výšlap přes les. Nakonec jsme kapličku našli :) a mohli jsme se napít i krásně ledové vody z pramene.

Když jsme se vrátili k zámku, zastavili jsme se ještě na jídlo, protože po takové dlouhé procházce člověku vytráví :)

Přikládám fotečky z povedeného výletu:
Něco k historii zámku:

Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem, které najdete v nejsevernějším cípu severomoravského kraje, na bývalém území Slezska. Jeho historie započala snad již v 2. polovině 13. století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm hrad. První písemná zmínka o hradu Javorník pochází z roku 1307 a objekt je v té době majetkem svidnických knížat. Svidničtí hrad odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi (Wroclaw, Breslau).

V průběhu 15 století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale především nešťastným zásahem samotného biskupství, které nechalo pobořit jeho obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba hradu, která započala za biskupa Jana Rotha až na konci 15. století. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena roku 1509 Rothovým následovníkem - biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl také změněn název objektu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. Kamenné reliéfní desky, dokládající tuto etapu stavebního vývoje a jeho přejmenování, se dodnes nacházejí na zámeckých zdech.

K definitivní přestavbě původního hradu na barokní zámek, došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716-1795). Na svém sídle se biskup obklopil mnohými významnými osobnostmi, především z oblasti hudby. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé. komické opery. Hudební tradice zámku i města spojená s touto osobností je dodnes oživována každoročně probíhajícím festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo drobnými koncerty v rámci Zámeckého kulturního léta, které probíhají v koncertním sále během prohlídek zámku.

Po smrti biskupa Schaffgotsche se ujal úřadu biskup Josef Krystian Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein, kterého je potřeba zmínit především kvůli stavebním úpravám probíhajícím již zcela v duchu nového poslání zámku - na počátku 19.století bylo dokončeno letní sídlo. Pozitivní role objektu jako centra vzdělanosti a kultury Jesenicku byla rozvíjena i v dalších létech. V létech 1856 a 1857 se stal zámek svědkem dvou návštěv básníka Josefa von Eichendorffa, představitele německého romantismu. Na jeho počest je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem.

V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění mohlo dojít až po vzájemném majetkovém vyrovnání polské a české katolické církve, tedy v září roku 1984. Nyní je ve správě Národního památkového ústavu, ú.p.s v Kroměříži. Od 1. ledna 2002 je objekt zapsán do seznamu národních kulturních památek.